Tereza Bicanová

Dárkový poukaz – platba

<div class=“container-fluid ml-lp-5″>
<div class=“container with-large-gutters“>
<div class=“row large-gutters justify-content-center“>
<div class=“col col-sm-12″>
<p style=“text-align: center;“><span style=“color: #000000; background-color: #ffffff;“>Je&scaron;tě nem&aacute;&scaron; d&aacute;rky pro v&scaron;echny?</span></p>
<p style=“text-align: center;“><span style=“color: #000000; background-color: #ffffff;“>Sh&aacute;n&iacute;&scaron; d&aacute;rek na posledn&iacute; chv&iacute;li?</span></p>
<p style=“text-align: center;“>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class=“container-fluid ml-lp-8″>
<div class=“container with-large-gutters“>
<div class=“row large-gutters justify-content-center“>
<div class=“col col-sm-12″>
<h3 style=“text-align: center;“>Chce&scaron; d&aacute;rek, kter&yacute; m&aacute; smysl a trvalou hodnotu?</h3>
<h3 style=“text-align: center;“>Chce&scaron; darovat skutečn&eacute; zdrav&iacute;?</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style=“text-align: center;“><span style=“color: #800000;“>Daruj</span></h2>
<h2 style=“text-align: center;“><span style=“color: #800000;“><strong>D&Aacute;RKOV&Yacute; POUKAZ</strong></span></h2>
<h2 style=“text-align: center;“><span style=“color: #800000;“>na moje konzultačn&iacute; služby v hodnotě 2500Kč.</span></h2>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class=“container-fluid ml-lp-11″>
<div class=“container with-large-gutters“>
<div class=“row large-gutters justify-content-center“>
<div class=“col col-lg-9 text-center“><img class=“img-fluid d-inline“ style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ src=“https://bucket.mlcdn.com/a/2367/2367335/images/61db8217017796739f12ba667136766b1109bfee.jpeg/0755cd2a37daab946c23b70a9f0060ce2e8db06d.jpeg“ alt=““ width=“457″ height=“257″ border=“0″ /></div>
</div>
</div>
</div>
<div class=“container-fluid ml-lp-13″>
<div class=“container with-large-gutters“>
<div class=“row large-gutters justify-content-center“>
<div class=“col col-sm-12″>
<p>&nbsp;</p>
<p>Obdarovan&yacute; z&iacute;sk&aacute;:</p>
<p><strong>- &uacute;vodn&iacute; konzultaci</strong>&nbsp;</p>
<p>- vypracovan&yacute;&nbsp;<strong>Manu&aacute;l př&iacute;mo na m&iacute;ru</strong>&nbsp;</p>
<p>- dal&scaron;&iacute;&nbsp;<strong>2 hodinov&eacute; on-line konzultace,</strong>&nbsp;kde se může na cokoliv zeptat, zhodnot&iacute;me jeho pokrok a stanov&iacute;me dal&scaron;&iacute; postup</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Během konzultac&iacute; obdarovan&eacute;ho nauč&iacute;m:</strong></p>
<ul>
<li>porozumět fungov&aacute;n&iacute; jeho/jej&iacute;ho těla</li>
<li>z&aacute;kladn&iacute; stravovac&iacute; principy</li>
<li>orientovat se v jednotliv&yacute;ch skupin&aacute;ch potravin</li>
<li>osvojit si, jak potraviny vhodně zařazovat do j&iacute;deln&iacute;čku, včetně jejich nejrůzněj&scaron;&iacute;ch kuchyňsk&yacute;ch &uacute;prav</li>
<li>sestavit si vhodn&yacute; j&iacute;deln&iacute;ček zcela s&aacute;m/a podle aktu&aacute;ln&iacute;ch potřeb</li>
<li>zbytečně nepoč&iacute;tat kalorie, neomezovat se v j&iacute;dle a vyhnout se zklam&aacute;n&iacute; z diet bez efektu</li>
<li>vařit osvědčen&eacute;, jednoduch&eacute; a rychl&eacute; pokrmy</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class=“container-fluid ml-lp-16″>
<div class=“container with-large-gutters“>
<div class=“row large-gutters justify-content-center“>
<div class=“col col-sm-12″>
<h2 style=“text-align: center;“>Nyn&iacute; rozd&aacute;v&aacute;m d&aacute;rky i j&aacute;.</h2>
<h2 style=“text-align: center;“>Polovinu ceny zaplat&iacute;m za v&aacute;s.</h2>
<p style=“text-align: center;“>&nbsp;</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p style=“text-align: center;“><strong>Tato akce je časově omezen&aacute;. Plat&iacute; jen do 22.12. 2020</strong></p>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!– www.SimpleShop.cz form#23187 start –> <script> (function(i, s, o, g, r, a, m){ i[r] = i[r] || function(){ (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, „script“, „https://form.simpleshop.cz/prj/js/SimpleShopService.js“, „sss“); sss(„createForm“, „Qj5R“); </script> <div data-SimpleShopForm=“Qj5R“><div>Prodejní formulář je vytvořen v systému <a href=“https://www.simpleshop.cz/“ target=“_blank“>SimpleShop.cz</a>.</div></div> <!– www.SimpleShop.cz form#23187 end –>